BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G77-L

181 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G77-L
  Kích thước: 
560mm x 230mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG