Bông góc thạch cao TP-G85-L

345 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G85-L
  Kích thước: 
890x1100
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong