Bông góc thạch cao TP-G70-R

318 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G70-R
  Kích thước: 
400x600
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong