Bông góc thạch cao TP-G86

324 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G86
  Kích thước: 
470x670
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong