THÂN CỘT TRÒN XI MĂNG

Thân cột tròn bê tông TP-TCX06

  Kích thước: 
phi 430, H-2200
  Lượt xem: 
364 lượt xem

THÂN CỘT TRÒN XI MĂNG

Thân cột tròn bê tông TP-TCX05

  Kích thước: 
phi 300, H-2200
  Lượt xem: 
373 lượt xem

THÂN CỘT TRÒN XI MĂNG

Thân cột tròn bê tông TP-TCX04

  Kích thước: 
phi 220, H-2200
  Lượt xem: 
311 lượt xem