THẬT CỘT VUÔNG XI MĂNG

Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX44

  Kích thước: 
Phi 400
  Lượt xem: 
239 lượt xem