BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G31

184 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G31
  Kích thước: 
160mm x 160mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG