Bông góc thạch cao TP-G77-L

341 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G77-L
  Kích thước: 
230x560
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong