BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G81

186 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G81
  Kích thước: 
310mm x 310mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG