BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G85-R

229 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G85-R
  Kích thước: 
1100mm x 890mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG