BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G86

250 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G86
  Kích thước: 
670mm x 470mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG