BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G80

180 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G80
  Kích thước: 
290mm x 290mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG