Bông góc thạch cao TP-G65-L

359 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-G65-L
  Kích thước: 
590x590
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong