BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G77-R

221 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
BÔNG GÓC THẠCH CAO TP-G77-R
  Kích thước: 
560mm x 230mm
  Đơn vị SX: 
CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ ĐIÊU KHẮC THÀNH PHONG