Bông trần thạch cao TP-BT264

287 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT264
  Kích thước: 
D-950mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong