Bông trần thạch cao TP-BT257

329 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT257
  Kích thước: 
D-510mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong