Bông trần thạch cao TP-BT205

278 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT205
  Kích thước: 
D-255mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong