Bông trần thạch cao TP-BT252-S

301 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT252-S
  Kích thước: 
600x320
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong