Bông trần thạch cao TP-BT253

281 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT253
  Kích thước: 
960x650
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong