Bông trần thạch cao TP-BT254

261 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT254
  Kích thước: 
D-275mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong