Bông trần thạch cao TP-BT256

275 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT256
  Kích thước: 
D-670mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong