Bông trần thạch cao TP-BT273

286 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT273
  Kích thước: 
D-1230mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong