Bông trần thạch cao TP-BT259

284 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT259
  Kích thước: 
D-520mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong