Bông trần thạch cao TP-BT274

374 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT274
  Kích thước: 
1270mmx630mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong