Bông trần thạch cao TP-BT293

281 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT293
  Kích thước: 
D-700mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong