Bông trần thạch cao TP-BT216

387 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT216
  Kích thước: 
D-690mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong