Bông trần thạch cao TP-BT207

271 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT207
  Kích thước: 
D-400mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong