Bông trần thạch cao TP-BT240

324 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT240
  Kích thước: 
1040x1560mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong