Bông trần thạch cao TP-BT269

274 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT269
  Kích thước: 
D-910mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong