Bông trần thạch cao TP-BT226-L

284 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-BT226-L
  Kích thước: 
D-1500mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong