Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC150

391 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC150
  Kích thước: 
150mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong