PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠNTP-GRC330

465 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC330
  Kích thước: 
330mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong