PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC200

331 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC200
  Kích thước: 
200mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong