PHÀO CHỈ XI MĂNG PHẦN TẦNG TRƠN TP-GRC157B

332 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC157B
  Kích thước: 
157mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong