Phào chỉ phân tầng trơn bê tông TP-GRC130

318 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-GRC130
  Kích thước: 
160mmX2000mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong