Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX05-B

274 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX05-B
  Kích thước: 
phi 300
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong