Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX35-B

280 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX35-B
  Kích thước: 
phi 400
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong