Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX01

363 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX01
  Kích thước: 
phi 200
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong