Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX09

361 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX09
  Kích thước: 
phi 360
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong