Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX34-A

270 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX34-A
  Kích thước: 
phi 350
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong