Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX38-A

626 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX38-A
  Kích thước: 
phi 500
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong