Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX50

249 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX50
  Kích thước: 
Phi 400
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong