Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX05-A

348 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX05-A
  Kích thước: 
phi 250
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong