Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX02-B

261 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX02-B
  Kích thước: 
phi 340
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong