Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX48-A

261 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX48-A
  Kích thước: 
Phi 250
  Đơn vị SX: 
Công Ty Phào Chỉ Thành Phong