Đầu đế cột tròn bê tông TP-DCX07

356 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-DCX07
  Kích thước: 
phi 610
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong