Thạch cao dát vàng TP-CT37-DV

329 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT37-DV
  Kích thước: 
L1950mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong