Thạch cao dát vàng TP-CT38-DV

342 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT38-DV
  Kích thước: 
L1850mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong