Thạch cao dát vàng TP-CT36L-DV

261 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CT36L-DV
  Kích thước: 
L2450mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong