Thạch cao dát vàng TP-CM15-DV

181 lượt xem

  Mã sản phẩm: 
TP-CM15-DV
  Kích thước: 
L2080mm
  Đơn vị SX: 
Công ty phào chỉ Thành Phong